Kontakt

Elmatics d.o.o.

Bregalnička 59A

Vršac, Srbija

PODACI O FIRMI:

BRANISLAV RAKIĆ PR
ZANATSKA RADNJA ZA POPRAVKU I UGRADNJU ELEKTRIČNE OPREME ELMATICS VRŠAC
Poslovno sedište: Bregalnička 59A, Vršac, Srbija
Broj i naziv opštine: 26300 Vršac
Registarski broj/Matični broj: 64024116
PIB: 109225561
Početak obavljanja delatnosti: 23.10.2015
Pretežna delatnost: 3314 – Popravka električne opreme
Tekući računi:
SOCIETE GENERALE SRBIJA
Tekući dinarski račun broj 2750010226122455 90 RSD
Tekući devizni EUR račun broj: 2750010226122469 48 EUR

Pridružite nam se