O nama

DELATNOSTI FIRME

• Izrada elektri?ne instalacije, rad sa Ex-opremom, automatizacija mašina, izrada projektne dokumentacije, izrada upravlja?kih ormana, programiranje PLC ure?aja, puštanja u rad elektro opreme, podešavanje i optimizovanje parametara rada opreme. Održavanje postoje?e opreme.
• Izrada i održavanje alarmnih sistemi, video nadzora, kontrole pristupa i evidencija radnog vremena, protivpožarne zaštite, kontrole ?uvarske službe, pametnih ku?a, rampi i tripoda, interfona i video interfona, spoljne zaštite…

MicroRem

ELMATICS D.O.O. je tim inženjera, tehni?ara i kompetentnih majstora koji po standardu i važe?im licencama.

[contact-form-7 id=“363″ html_class=“default“]