O nama

DELATNOSTI FIRME

• Izrada električne instalacije, rad sa Ex-opremom, automatizacija mašina, izrada projektne dokumentacije, izrada upravljačkih ormana, programiranje PLC uređaja, puštanja u rad elektro opreme, podešavanje i optimizovanje parametara rada opreme. Održavanje postojeće opreme.
• Izrada i održavanje alarmnih sistemi, video nadzora, kontrole pristupa i evidencija radnog vremena, protivpožarne zaštite, kontrole čuvarske službe, pametnih kuća, rampi i tripoda, interfona i video interfona, spoljne zaštite…

MicroRem

ELMATICS D.O.O. je tim inženjera, tehničara i kompetentnih majstora koji po standardu i važećim licencama.

  Vaš status

  Vaše ime i prezime (obavezno)

  Vaša e-pošta (obavezno)

  Broj telefona (obavezno)

  Adresa na kojoj će se realizovati naručena usluga

  Naziv firme (samo za firme)

  IZABERITE USLUGU/E IZ OBLASTI BEZBEDNOSNI SISTEMI
  Alarmni sistemiVideo NadzorKontrola pristupa i evidencija radnog vremenaProtivpožarna zaštitaKontrola čuvarske službePametne kućeRampe i tripodiInterfoni i video interfoniSpoljna zaštita

  IZABERITE USLUGU/E IZ OBLASTI SERVIS ELEKTRIČNE OPREME
  Izrada električne instalacijeRad sa Ex-opremomAutomatizacija mašinaIzrada projektne dokumentacijeIzrada upravljačkih ormanaProgramiranje PLC uređajaPuštanja u rad elektro opremePodešavanje i optimizovanje parametara rada opremeOdržavanje postojeće opreme

  PREDVIĐEN DATUM POČETKA I KRAJA RADOVA

  OD


  DO

  Vaša poruka
  Ovde možete opisati zahtev ukoliko je specifičan ili mislite da je bolje da bude opisan na vaš način.