Servis električne opreme

Delatnost firme

Izrada elektri?ne instalacije, rad sa Ex-opremom, automatizacija mašina, izrada projektne dokumentacije, izrada upravlja?kih ormana, programiranje PLC ure?aja, puštanja u rad elektro opreme, podešavanje i optimizovanje parametara rada opreme. Održavanje postoje?e opreme.

Izrada tehni?ke dokumentacije

sistema za upravljanje

• Postavljanje idejnih rešenja za realizaciju razli?itijih
sistema automatike
• Izrada elektro šeme
• Izbor optimalnih komponenti
• Programiranje
• Programiranje PLC kontrolera Unitronics, Omron
• Podešavanje i puštanje u rad frekventnih
regulatora, soft startera, DC regulatora
• Podešavanje i optimiziranje raznih programabilnih
ure?aja (programabilnih releja, termoregulatora,
mera?a protoka, vagarskih ure?aja)
• Servis, prepravka, remontovanje i automatizacija
polovnih mašina
• Kompletna reparacija elektro opreme na
postoje?im mašinama
• Automatizacija postoje?e opreme
• Servis i održavanje postoje?e opreme

ISKUSTVO SA OPREMOM

• Maseni mera? protoka Endress + Hauser –
podešavanje i integacija u sistemu upravljanja sa
PLC-om (merenje protekle koli?ine mase i
regulacija zadatok protoka mase)
• Aktuatori Belimo – kontrola preko PLC-a
• Servo drajver Control Techniques – podešavanje
parametara
• Merne ?elije i merni ure?aji HBM – ugradnja i
podešavanje ure?aja
• PLC – Unitronics, Omron, Siemens – programiranje
• Inverteri – Siemens, Yaskawa, Schneder Electric,
Lenze, Mitsubishi – ugradnja i podešavanje
parametara
• Zaštitni elementi Pilz – održavanje i ugradnja
• Termoregulatori – Siemens, Omron, Nigos,
MicroRem

OPREMA KOJU UGRA?UJEMO

Omron, Siemens, Schneder Electric, Endress + Hauser, Yaskawa, Unitronics, Sick, Danfoss, Belimo, HBM

[contact-form-7 id=“363″ html_class=“default“]