Delatnost firme

Automatizacija mašina

Izrada tehni?ne dokumentacije sistema za upravljanje

Ugradnja vrhunske opreme (Omron, Siemens, Yaskawa…)

Dugogodišnje iskustvo

Pametne ku?e

Alarmni sistemi

Video nadzor

Protivpožarna zaštita

Elmatics

Izrada elektri?ne instalacije, rad sa Ex-opremom, automatizacija mašina, izrada projektne dokumentacije, izrada upravlja?kih ormana, programiranje PLC ure?aja, puštanja u rad elektro opreme, podešavanje i optimizovanje parametara rada opreme. Održavanje postoje?e opreme.

VIŠE DETALJA

AUTOMATIZACIJA MAŠINA

  • Projektovanje
  • Izrada softvera za PLC i HMI
  • Izrada SCADA
  • Revitalizacija i održavanje postoje?ih mašina i opreme
  • Izrada elektro ormana
  • Upravljanje elektro motornim pogonima
  • Upravljanje sistemima za merenje i doziranje

TEHNI?NE DOKUMENTACIJE SISTEMA ZA UPRAVLJANJE

• Postavljanje idejnih rešenja za realizaciju razli?itijih
sistema automatike
• Izrada elektro šeme
• Izbor optimalnih komponenti
• Programiranje
• Programiranje PLC kontrolera Unitronics, Omron
• Podešavanje i puštanje u rad frekventnih
regulatora, soft startera, DC regulatora

ISKUSTVO SA OPREMOM

• Maseni mera? protoka Endress + Hauser –
podešavanje i integacija u sistemu upravljanja sa
PLC-om (merenje protekle koli?ine mase i
regulacija zadatok protoka mase)
• Aktuatori Belimo – kontrola preko PLC-a
• Servo drajver Control Techniques – podešavanje
parametara
• Merne ?elije i merni ure?aji HBM – ugradnja i
podešavanje ure?aja

Prioriteti i iskustvo

Iako nastojimo da proširimo vrstu i obim poslovnog delovanja, naša iskustva u pojedinim sektorima posebno naglašavamo i zato se tim poslom najviše i bavimo.

POGLEDAJTE NAŠE REFERENCE

Izrada elektri?ne instalacije0%

Rad sa Ex-opremom0%

Automatizacija mašina0%

Izrada projektne dokumentacije0%