Delatnost firme

Automatizacija mašina

Izrada tehnične dokumentacije sistema za upravljanje

Ugradnja vrhunske opreme (Omron, Siemens, Yaskawa…)

Dugogodišnje iskustvo

Pametne kuće

Alarmni sistemi

Video nadzor

Protivpožarna zaštita

Elmatics

Izrada električne instalacije, rad sa Ex-opremom, automatizacija mašina, izrada projektne dokumentacije, izrada upravljačkih ormana, programiranje PLC uređaja, puštanja u rad elektro opreme, podešavanje i optimizovanje parametara rada opreme. Održavanje postojeće opreme.

VIŠE DETALJA

AUTOMATIZACIJA MAŠINA

  • Projektovanje
  • Izrada softvera za PLC i HMI
  • Izrada SCADA
  • Revitalizacija i održavanje postojećih mašina i opreme
  • Izrada elektro ormana
  • Upravljanje elektro motornim pogonima
  • Upravljanje sistemima za merenje i doziranje

TEHNIČNE DOKUMENTACIJE SISTEMA ZA UPRAVLJANJE

• Postavljanje idejnih rešenja za realizaciju različitijih
sistema automatike
• Izrada elektro šeme
• Izbor optimalnih komponenti
• Programiranje
• Programiranje PLC kontrolera Unitronics, Omron
• Podešavanje i puštanje u rad frekventnih
regulatora, soft startera, DC regulatora

ISKUSTVO SA OPREMOM

• Maseni merač protoka Endress + Hauser –
podešavanje i integacija u sistemu upravljanja sa
PLC-om (merenje protekle količine mase i
regulacija zadatok protoka mase)
• Aktuatori Belimo – kontrola preko PLC-a
• Servo drajver Control Techniques – podešavanje
parametara
• Merne ćelije i merni uređaji HBM – ugradnja i
podešavanje uređaja

Prioriteti i iskustvo

Iako nastojimo da proširimo vrstu i obim poslovnog delovanja, naša iskustva u pojedinim sektorima posebno naglašavamo i zato se tim poslom najviše i bavimo.

POGLEDAJTE NAŠE REFERENCE

Izrada električne instalacije0%

Rad sa Ex-opremom0%

Automatizacija mašina0%

Izrada projektne dokumentacije0%